Екологічна експертиза

Екологічна експертиза спрямована на: визначення рівня екологічного ризику і безпеки від проектованої або існуючої діяльності, організацію науково обґрунтованої оцінки об’єктів, визначення відповідності вимогам природоохоронного законодавства, санітарно-гігієнічних та будівельних норм, оцінювання впливу від проектованої або існуючої діяльності на навколишнє середовище та природні ресурси, оцінювання ефективності заходів та їх достатності для забезпечення безпеки навколишньому середовищу та природним ресурсам, підготування висновків.
Головною метою державної екологічної експертизи (далі по тексту – державна експертиза) є скорочення можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людей від антропогенної діяльності підприємств та екологічних ситуацій на окремих територіях, об’єктах.
Здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. (відповідно до постанови Кабміну №808 від 28 серпня 2013 року)
Висновки державної експертизи базуються на документації, яка подана на розгляд уповноваженому органу виконавчої влади. Зазвичай до складу таких документів входять:

  • Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)– документ у формі звіту, до складу якого входить оцінювання основних напрямів можливого впливу (атмосферне, геологічне, соціальне середовище, природокористування, поводження з відходами) до проектованої або здійснюваної діяльності та під час такої, перелік заходів для скорочення потенційно небезпечного впливу.
  • Заява про екологічні наслідки – документ встановленого зразка, у якому перераховуються екологічні наслідки від проектованої або здійснюваної діяльності та, та заходи для їх максимального нівелювання.
  • Еколого-експертна оцінка аналітичного опрацювання матеріалів оцінки впливу – експертний звіт уповноваженого акредитованого органу або особи, які мають право здійснювати таку діяльність.
  • Публікація заяви про наміри у ЗМІ та ін..

Проведення експертизи вимагає індивідуального підходу та досконалого вивчення природних, місцевих особливостей та факторів впливу на навколишнє середовище. Саме тому, необхідно довірити підготовку документів для проходження експертизи фахівцям своєї справи.

top