Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – документ у формі звіту що входить до складу проектної документації у вигляді розділу. Метою ОВНС є оцінювання основних напрямів можливого негативного впливу на атмосферне, геологічне, соціальне середовище, природокористування від проектованої або здійснюваної діяльності на навколишнє природне середовище. ОВНС включає в себе підготовку заходів для скорочення потенційно небезпечного впливу на довкілля.
Розробка матеріалів ОВНС доручається уповноваженим організаціям, що мають відповідні дозволи та ліцензії на виконання оцінки. Передусім, замовник має право самостійно обирати виконавця оцінки впливу на навколишнє середовище та узгоджувати з ним всі аспекти впливу на довкілля від запланованої діяльності.
Розділ ОВНС включає в себе наступні позиції:

  • Причини для проведення оцінки впливу;
  • Характеристика фізико-географічних та кліматичних особливостей місцевості чи майданчика запланованої діяльності;
  • Загальні особливості проектованого об’єкту та зони його впливу;
  • Характерні особливості природного навколишнього середовища та оцінку впливів нього;
  • Характерні особливості соціального навколишнього середовища та оцінку впливі на нього;
  • Оцінювання впливу на техногенне навколишнє середовище;
  • Заходи та методи для підтримання оптимального стану довкілля та його екологічної стійкості;

Заяву про екологічні наслідки.
Будь-яка діяльність або її похідні можуть становити небезпеку для довкілля, небезпеку яку потрібно виявити на стадії проектування. Наші фахівці допоможуть виявити, запропонують заходи попередження негативного впливу на навколишнє середовище. Допоможуть уникнути, попередити запровадження санкцій контролюючих органів та отримання негативних висновків при проходженні експертизи проектів.

top