Послуги

Оцінка впливу на довкілля ОВД


Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - це процедура, що передбачає для здійснення планованої діяльності, підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналіз та надання висновку уповноваженим органом.
Планована господарська діяльність включає:
 • будівництво,
 • реконструкцію,
 • технічне переоснащення,
 • розширення,
 • перепрофілювання,
 • ліквідацію (демонтаж) об’єктів,
 • інше втручання в природне середовище.
Планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля та ділиться на дві категорії:
І - перша категорія (види діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив )
 • нафтопереробні та газопереробні заводи;
 • теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) потужністю 50 мегават;
 • установки для виробництва або збагачення ядерного палива;
 • чорна та кольорова металургія;
 • видобування, виробництва і перероблення азбесту, потужністю понад 20 тисяч тонн;
 • хімічне виробництво;
 • будівництво:
  • аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною 2100 метрів і більше;
  • автомагістралей;
  • автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення першої категорії ;
  • гідротехнічних споруд морських та річкових портів;
 • поводження з відходами:
  • операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
  • поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше;
 • забір підземних вод або штучне поповнення підземних 10 мільйонів кубічних метрів
 • міжбасейновий перерозподіл стоку річок;
 • греблі, водосховища та інші об’єкти, призначені для утримання 10 мільйонів кубічних метрів;
 • видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;
 • трубопроводи для транспортування газу, нафти, хімічних речовин діаметром понад 800 міліметрів і довжиною понад 40 кілометрів;
 • виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону з будь-якої сировини виробничою продуктивністю, що перевищує в сухому вигляді 200 тонн на добу;
 • кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;
 • потужності для зберігання нафти, нафтохімічної або хімічної продукції місткістю 200 тисяч тонн або більше;
 • установки для уловлювання вуглекислого газу з джерел, зазначених у цій частині, або з річною потужністю 1,5 мегатонни та більше, геологічні сховища вуглекислого газу;
 • установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб;
 • потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок);
 • будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів;
 • усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;
 • розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених .

ІІ - друга категорія (види планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля)
 • глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання;
 • сільське господарство, лісівництво та водне господарство;
 • сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів
 • зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель;
 • потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше);
 • великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше);
 • установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва;
 • інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;
 • намив територій на землях водного фонду;
 • видобувну промисловість:
  • видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;
  • перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;
 • енергетична промисловість:
  • зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу);
  • поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше;
  • промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля;
  • гідроелектростанції на річках незалежно від потужності;
  • гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС);
  • вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;
 • виробництво та обробку металу:
  • установки для випалювання або агломерації металевих руд;
 • для обробки чорних металів:
  • стани гарячої прокатки продуктивністю, що перевищує 20 тонн сирої сталі за годину;
  • ковальські молоти;
  • нанесення захисних розпилених металевих покриттів з подачею сирої сталі продуктивністю, що перевищує 2 тонни за годину;
  • установки для виплавляння, включаючи легування сплавів, кольорових металів, у тому числі рекуперованих продуктів (рафінування, ливарне виробництво тощо), плавильною продуктивністю, що перевищує 4 тонни на добу для свинцю та кадмію або 20 тонн на добу для інших металів; установки для поверхневої обробки металів;
  • виробництво і складання автомобілів, виробництво двигунів;
  • верфі;
  • підприємства з виготовлення і ремонту літаків;
  • виробництво і ремонт залізничного рухомого складу та устаткування для інфраструктури залізничного транспорту;
  • штампування з використанням вибухових речовин;
 • переробка мінеральної сировини:
  • коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту;
  • виробництво цементу або цементного клінкеру;
  • виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу;
  • виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу;
  • виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон;
  • виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання
 • хімічна промисловість:
  • установки для виробництва вибухових речовин;
  • установки, в яких хімічні і біологічні процеси використовуються для виробництва білкових кормових добавок, ферментів та інших білкових речовин;
  • зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази);
 • харчова промисловість:
  • виробництво продуктів харчування шляхом обробки та переробки: сировини тваринного походження (крім молока) продуктивністю виходу готової продукції понад 75 тонн на добу; сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової продукції понад 300 тонн на добу ; молока, якщо обсяг одержаного молока перевищує 200 тонн на добу ;
  • пакування та консервування тваринних і рослинних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу;
  • виробництво молочних продуктів в обсязі понад 20 тонн на добу;
  • виробництво пива та солоду в обсязі понад 50 тонн на добу;
  • виробництво кондитерських виробів та патоки в обсязі понад 20 тонн на добу;
  • виробництво крохмалю;
  • підприємства з переробки риби і риб’ячого жиру;
  • бійні продуктивністю понад 10 тонн на добу;
  • цукрові заводи;
 • підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на добу:
  • з первинної обробки (промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування волокон чи текстилю;
  • з обробки шкірсировини та хутра;
  • з дублення шкір;
  • з оброблення деревини;
  • з промислового виробництва і переробки паперу та картону з будь-якої сировини;
 • інфраструктурні проекти:
  • облаштування індустріальних парків;
  • будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць;
  • будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів;
  • будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд;
  • будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту;
  • будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу;
  • проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;
  • будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів;
  • будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування;
  • будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані;
  • будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин);
  • будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше;
  • будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів;
  • будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд;
  • спеціалізовані морські або річкові термінали;
  • проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії;
  • установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;
 • інші види діяльності:
  • постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів;
  • майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше;
  • шламонакопичувачі, хвостосховища;
  • складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;
  • склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;
  • утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів;
  • установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік;
  • виробництво і переробка виробів на основі еластомерів;
  • споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону;
  • видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
  • генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі);
  • інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля;
  • виробництво мікробіологічної продукції;
  • виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;
 • туризм та рекреацію:
  • лижні траси, лижні витяги і канатні дороги та відповідні комплекси споруд на площі 5 гектарів і більше;
  • яхт-клуби, яхтові стоянки та місця базування катерів місткістю понад 50 суден або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;
  • курортні містечка та готельні комплекси поза межами населених пунктів місткістю не менш як 100 номерів або площею 5 гектарів і більше; курортні містечка та готельні комплекси в межах населених пунктів місткістю не менш як 50 номерів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; курортні містечка та готельні комплекси на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; оголошення природних територій курортними;
  • постійні місця для кемпінгу та автотуризму площею 1 гектар і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; гольфклуби площею 3 гектари і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;
  • тематичні розважальні парки площею 1 гектар і більше;
 • господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;
Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Звіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД) - документ в якому визначається характер, інтенсивність, ступінь небезпеки будь якого впливу діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.
Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності.
Виконання підготовки звіту (ОВД) кропітка та відповідальна робота, яку варто доручити організаціям які мають у цьому досвід. Запрошуємо до співпраці.