Послуги

Проектування очисних споруд


Очисні споруди — інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
До очисних споруд належать: аеротенки, аерофільтри, біофільтри, септики, відстійники, метантенки, ґратки-дробарки, піско-, нафто-, жиро- і масловловлювачі тощо.
Всі підприємства, чиє виробництво має токсичні відходи, повинно мати свої локальні очисні споруди. Це зробить процес роботи більш економічним, оскільки очищена до потрібного ступеня вода може бути повторно використана у виробничому процесі, та безпечнішим для навколишнього середовища.
Обладнання яке бере участь у процесі очищення стічних вод постійно вдосконалюється, ведуться дослідження в цій області для більшої економічності та ефективності очисних споруд.
Ми кваліфіковано спроектуємо очисні споруди за вашою вимогою. Запропонуємо використання найкращих доступних технологій, що дасть максимально ефективне очищення стічних вод за мінімальну вартість установок очищення.