Послуги

Розробка проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС)


Гранично допустимий скид (ГДС) речовини - показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами в поверхневі води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах (пунктах) водного об'єкта. Величини ГДС речовин встановлюються в грамах на годину (г/год). ГДС встановлюється з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК) в місцях водоспоживання, асиміляційних властивостей водного об'єкта і оптимального розподілу маси речовин, що скидаються, між водокористувачами, які скидають стічні води в певний водний об’єкт. Основними категоріями зворотних вод, для яких встановлюються величини ГДС речовин, є:
а) стічні води: господарсько-побутові, промислові (включаючи виробничі, теплообмінні, шахтні, кар'єрні та ін.), виробничо-побутові (у населених пунктах - міські), з рибогосподарських ставків, тваринницьких ферм;
б) дренажні води;
в) скидні води.
Допустима норма для кожної шкідливої речовини у таких скидах встанов-люється проектами ГДС (гранично допустимих скидів) і залежить від багатьох параметрів. Сюди враховують: об’єм і характеристику водойми, характер водокористування і перелік шкідливих речовин, рівень їх фонової концентрації у водоймі тощо. При цьому, якщо в один і той же водний об’єкт здійснюють викиди відразу кілька підприємств, то норматив ГДС для кожного з них пропо-рційно зменшується.
Компанія «Centеr ltd» пропонує професійну розробку проекту ГДС наші досвідчені фахівці гарантують якість виконання робіт для підприємствам усіх видів діяльності скидів у водні об’єкти.