Дозвіл на спеціальне водокористування


Компанія «Центр Лтд» пропонує виконання таких робіт у сфері водокористування:

– розробка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування з розрахунками водоспоживання та водовідведення (за необхідності);
– розробка нормативів гранично допустимого скиду (ГДС);
– підготовка, подання, супроводження документації для отримання дозволу на спецводокористування та затвердження нормативів ГДС в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби, охорони навколишнього природного середовища України, регіональному геологічному підприємстві, управлінні водних ресурсів;
– допомога у оформленні первинної облікової документації (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13) та статистичної звітності (2ТП-водгосп);
– оформлення водогосподарських паспортів.

Для зручності надаємо Вам перелік документів, які необхідні для розробки дозволу на спеціальне водокористування:

- Копія довідки ЄДРПОУ підприємства;
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру;
- Копія свідоцтво платника податку (за наявності);
- Копія погодження ДП "Українська геологічна компанія"/Управління водних ресурсів;
- Фактична динаміка водоспоживання та водовідведення за попередні 3 роки (копіі статзвітності по формі "ТП-водгосп" за наявності);
- Копії результатів аналізів якості підземних вод;
- Копії паспортів артсвердловин, шахтних або трубчатих колодязів;
- У разі скидання стічної води в міську каналізацію- умови на скид стічних вод в міську каналізацію, у разі скидання стічної води в вигрібні колодязі;
- Договір з підприємством на вивезення рідких побутових стоків (РПС);
- Копія листа щодо відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування (за наявності);
- Копія нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення (за наявності);
- Копія попереднього дозволу на спеціальне водокористування (за наявності);
- Копія схеми водопровідних мереж та каналізації (за наявності);
- Копія Акту останньої перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Дерекоінспекцією (за наявності).

Перелік документів, які необхідні для розробки нормативі граничнодопустимого скиду (ГДС) речовин зі зворотними водами у водний об’єкт:

- Копія довідки ЄДРПОУ підприємства;
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру;
- Копія свідоцтво платника податку (за наявності);
- Копію річного Звіту по формі 2-ТП (водгосп) за останній рік;
- Ситуаційну схему випуску стічних вод у водний об’єкт;
- Довідку щодо якості поверхневих вод водоприймача вище випуску стічних вод в фоновому створі, надану ЦГО;
- Копії результатів хімічного аналізу стічної та річкової води в фоновому та контрольному створах за попередні 3 роки;
- Стислу характеристику систем водопостачання, водовідведення, водокористувачів, які здійснюють скид в системи водовідведення;
- Схему очисних споруд, опис їх роботи та дані стосовно технологічного регламенту очисних споруд.